In deze disclaimer wordt verstaan onder:

* de eigenaar: de eigenaar van de website RotterdamStreets;
* gebruik(en): alle denkbare handelingen;
* u: de gebruiker (bezoeker) van de website RotterdamStreets;
* de content: alle in deze website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de website RotterdamStreets die u thans bezoekt. Door deze website te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Contact.